Czym zajmuje się medycyna pracy Katowice

Medycyna pracy Katowice zajmuje się diagnozowaniem, zapobieganiem oraz leczeniem chorób zawodowych, czyli schorzeń powstałych na skutek wykonywania czynności zawodowych bądź pod wpływem czynników szkodliwych w miejscu pracy, tj. na przykład styczność z wszelkiego rodzaju oparami chemikaliów, zbyt długim przebywaniem przed monitorem komputera, urazami ortopedycznymi czy wystąpieniem na przykład żółtaczki lub innych chorób zakaźnych podczas wykonywania zawodów medycznych. Medycyna pracy Katowice sprawdza także pod kątem zdrowotnym potencjalnego pracownika, czy jest w stanie wykonywać dany zawód i obowiązki pracownicze oraz czy jego stan zdrowia mu na to pozwala. W tym celu wykonuje się badania wstępne. W czasie stażu pracy, co rok bądź dwa lata wykonuje się badania okresowe, mające pozwolić sprawdzić czy zdrowie pracownika nie uległo pogorszeniu, a po długotrwałym zwolnieniu tj. powyżej miesiąca, badania kontrolne, mające wykazać czy stan zdrowia pozwala mu wrócić do pracy oraz pełnić funkcję na tym samym stanowisku.