Medycyna podróży Warszawa- czym się zajmuje?

Medycyna podróży Warszawa zwana jest inaczej także medycyną tropikalną. Zajmuje się przede wszystkim zapobieganiem oraz leczeniem chorób przywożonych do Polski z innych krajów, zapobieganiem możliwości rozprzestrzenienia się ich epidemii, jak również analizowaniem zagrożeń i prowadzeniem naukowych badań dotyczących infekcji, schorzeń oraz chorób tropikalnych. Do zadań profilaktycznych Medycyny podróży Warszawa należy informowanie osób podróżujących o ewentualnych zagrożeniach zdrowotnych, jakie może spowodować wizyta w kraju tropikalnym bądź subtropikalnym oraz oferowanie szczepień mających nie dopuścić do zakażenia bądź choroby. W tym celu prowadzone są liczne wykłady, prelekcje, wystąpienia telewizyjne oraz publiczne, jak również tworzone są strony internetowe, na których można zasięgnąć porad online oraz zdobyć informacje o działaniach profilaktycznych, których należy się podjąć przed podróżą do danego kraju. Znajduje się na ich także lista gabinetów Medycyny podróży warszawa, które oferują wymagane, obowiązkowe jak i dodatkowe szczepienia.