medycyna pracy Kraków

Oceną stanu zdrowia pracownika zajmuje się medycyna pracy Kraków obfituje w liczne ośrodki
Każdy pracodawca zobowiązany jest kierować swoich pracowników na wstępne i okresowe badania lekarskie. Kontrola stanu zdrowia pracownika jest szczególnie istotna w przypadku osób specjalizujących się w pracy na wysokościach lub wykonujących inne, ryzykowne czynności wymagające nienagannych funkcji fizycznych i psychicznych. Również pracownicy biurowi wymagają systematycznych badań w zakresie podstawowym. Badania hematologiczne, badania moczu, wzroku są bardzo istotne dla oceny stanu ich zdrowia. Nie można zapominać, że dobrze funkcjonująca firma to nie tylko wykwalifikowany ale też zdrowy personel , dlatego tak istotna jest właśnie medycyna pracy Kraków to miasto, gdzie znajduje się mnóstwo zakładów usługowych i przemysłowych, główny ośrodek gospodarczy małopolski, dlatego dostęp przychodni specjalizujących się w medycynie pracy  jest szczególnie ważny.  Pracownicy o nienagannym zdrowiu, to wizytówka każdego dobrego pracodawcy.