Medycyna

Medycyna w walce z chorobami cywilizacyjnymi
Postęp cywilizacyjny z jednej strony poprawił nam jakość życia, z drugiej przyczynił się do rozwoju chorób, które stały się wyzwaniem dla współczesnej medycyny. Do chorób cywilizacyjnych możemy zaliczyć między innymi anoreksję, bulimię i depresję, które zaliczane są do zaburzeń psychicznych. Medycyna mimo szybkiemu rozwojowi nie potrafi jednoznacznie określić przyczyn wzrostu zachorowań w/w chorób.
Depresja nazywana jest „chorobą duszy”. W pierwszym etapie pogorszony nastrój przypisywany jest przemęczeniu lub dolegliwościom somatycznym. Dlatego też pierwsza wizyta u psychiatry jest dopiero w zaawansowanym stadium choroby. Depresja wymaga leczenia farmakologicznego. Czasami pacjenci w początkowej fazie nie godzą się na leczenie antydepresentami, jednak bardzo rzadko udaje się zwalczyć chorobę bez okresowego przyjmowania leków. Pacjentowi zalecana jest również zmiana trybu życia oraz terapia psychologiczna. Ma ona na celu pomoc w znalezieniu przyczyny choroby i sposobu na ich zwalczenie.
#medycyna#